Mikael Skytte Thorstholm

Mikael Skytte Thorstholm

advokat (H)
T: (+45) 3345 4054 M: (+45) 2332 4074 E: mst@advo.dk

Mikael Skytte Thorstholm rådgiver virksomheder om aftaler, myndighedsanliggender og løsning af tvister, herunder om fornødent ved gennemførelse af civile retssager og voldgiftssager. Rådgivningen omfatter tillige ejendomshandler, udformning af ægtepagter og testamenter til private.

Mikael Skytte Thorstholm rådgiver derudover om medieret, pressehåndtering samt injurie- og krænkelsessager både for erhvervsvirksomheder og private samt om immaterialret og enerettigheder.

Mikael Skytte Thorstholm er tillige ekstern lektor på Københavns Universitet i Medieret.

 • Generel erhvervsret
 • Kontraktsret
 • Fast ejendom
 • Ansættelsesret
 • Lejeret
 • Medieret
 • Markedsføringsret
 • Procedure/tvistløsning
 • Møderet for Højesteret 2021
 • Møderet for Landsret 2010
 • Advokatbestalling 2009
 • Cand.jur. 2006 fra Københavns Universitet