Michael Christiani Havemann

Michael Christiani Havemann

advokat (H)
T: (+45) 3345 4042 M: (+45) 4030 2948 E: mch@advo.dk

Michael Christiani Havemann er formand for eller medlem af bestyrelserne for en række erhvervsvirksomheder. Han rådgiver disse og andre virksomheder i forretningsmæssige anliggender, myndighedsanliggender og løsning af tvister, herunder om fornødent ved gennemførelse af civile retssager og voldgiftssager. Rådgivningen omfatter tillige skatte- og selskabsretlige forhold, generationsskifter og testamentariske dispositioner.

Michael Christiani Havemann rådgiver derudover om medieret, pressehåndtering samt injurie- og krænkelsessager både for erhvervsvirksomheder og private samt om immaterialret og enerettigheder.

Michael Christiani Havemann har tidligere i en årrække været ekstern lektor på Københavns Universitet i Medieret og Kontraktsret og underviser i dag i bestyrelsesarbejde i unoterede selskaber.

 • Generel erhvervsret
 • Kontraktsret
 • Selskabsret
 • Skatteret
 • Immaterialret/eneretsforhold
 • Medieret
 • Procedure/tvistløsning
 • Møderet for Højesteret 1995
 • Møderet for Landsret 1990
 • Advokatbestalling 1988
 • Cand.jur. fra Københavns Universitet 1985