WebSHMichael1146-429x600-AWD
Michael Christiani Havemann
advokat (H) partner
D: (+45) 3345 4042
M: (+45) 4030 2948

Primære arbejdsområder:

Procedure / tvistløsning
Kontraktsret
Selskabsret
Skatteret
Medie-og immaterialret/eneretsforhold
Generel erhvervsret

Advokatbeskikkelse og møderet:

Født 1961
Cand.jur 1985 fra Københavns Universitet
Advokatbestalling 1988
Møderet for Landsret 1990
Møderet for Højesteret 1995

Øvrigt:

Formand for eller medlem af bestyrelser for en række virksomheder.
Underviser erhvervsdrivende i bestyrelsesarbejde.
Tidligere ekstern lektor på Københavns Universitet i fagene medieret og kontraktsret.
Foredragsholder for en række pengeinstitutter og virksomheder samt forfatter til artikler om bl.a. virksomhedsstrukturering.