• Ansættelsesret
 • Familieret
 • Fast ejendom
 • Finansieringsret
 • Fødevareret
 • Generationsskifte
 • Erhvervsret
 • Immaterialret / eneretsaftaler / licenser
 • Insolvensret, herunder rekonstruktioner
 • Kontraktsforhold
 • Life Science
 • Markedsføringsret
 • Landbrugets retsforhold
 • Lejeret
 • Medieret
 • Persondataret
 • Procedure, herunder voldgift
 • Rådgivningsansvar
 • Selskabsret
 • Skatteret
 • Virksomhedsetablering, samt køb
  og salg

Datterselskab: