Generelt

Alle advokater hos Havemann Advokataktieselskab er beskikkede af Justitsministeriet
og medlem af Advokatsamfundet samt Danske Advokater.

Havemann Advokataktieselskab har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti
i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler hos Codan Forsikring A/S, Gl.
Kongevej 60, 1790 København V. Ansvarsforsikringen dækker udførelse af al
advokatvirksomhed, uanset hvor arbejdet udføres.

Medmindre andet udtrykkeligt aftales, skal eventuelle konflikter løses i henhold
til de almindelige regler for lovvalg og værneting.