SØREN DINES LARSEN

ADVOKAT (H) PARTNER

Tel. dir: +45 3345 4059

Mobil: +45 2345 4411

Primære arbejdsområder:

Generel erhvervsret
Selskabsret
Kontraktsret
Virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer
Opstart/iværksætterrådgivning
Skatteret
Insolvensret
Immaterialret
Procedure/tvistløsning

Advokatbeskikkelse og møderet:

Født 1974.
Cand.jur. 1999 fra Københavns Universitet.
Advokatbestalling 2002.
Møderet for Landsretten 2002.
Master i Skat, Copenhagen Business School, 2008.
Møderet for Højesteret 2009.

Øvrigt:

Manuduktør i ejendomsret på Københavns Universitet fra 2000 – 2003. Ekstern lektor siden 2004 i selskabsret på Københavns Universitet.